xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 02-07-2021

Xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 121-KH-UBND.pdf_20210702151003.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 790
Đã truy cập: 445609