xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-11-2022

Đang online: 3
Hôm nay: 1769
Đã truy cập: 1189104