xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 02-02-2023

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. chithi01PCCC.pdf_20230202140239.pdf

Đang online: 7
Hôm nay: 1584
Đã truy cập: 1188920