xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Nghị quyết số 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Ngày 07-03-2023

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 80-qh.signed.pdf_20230307151642.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1654
Đã truy cập: 1188990