xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022.

Ngày 13-01-2022

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cùng chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 20/UBND-NCTH về mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Chi trợ cấp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội:

1. Đối với đối tượng thuộc diện nhận quà của Trung ương, địa phương hỗ trợ thêm

1.1. Mức hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

1.2. Mức hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Đại diện thân nhân của liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định).

2. Mức trợ cấp 500.000 đồng/người

2.1. Đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng và một nhóm đối tượng chính sách khác (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

- Người thờ cúng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến (từ trần).

- Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (từ trần).

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 21% hưởng trợ cấp 01 lần (còn sống).

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng còn lại (chưa được nhận quà của Chủ tịch nước) và vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đã được hưởng trợ cấp 01 lần (còn sống).

- Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg).

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2008/ QĐ-TTg).

- Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

2.2. Đối tượng bảo trợ xã hội: Đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng trong tháng 12/2021. Không bao gồm hộ gia đình, cá nhân nhận kinh phí chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đã nhận trợ cấp hằng tháng đến tháng 12/2021, tuy nhiên đến thời điểm chi trả trợ cấp quà tết mà đối tượng bảo trợ xã hội đã từ trần thì không chi hỗ trợ.

2.3. Đối tượng hộ nghèo: (số hộ nghèo đầu năm 2022, không bao gồm hộ nghèo bỏ địa phương và hộ cô đơn chết).

2.4. Cán bộ hưu trí và đối tượng đang nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng (BHXH quản lý).

* Một số lưu ý:

- Đối với các đối tượng tại khoản 1 và điểm 2.1 khoản 2:

+ Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà của tỉnh thì chỉ được nhận 01 suất quà, trừ trường hợp sau:

Người thờ cúng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến (từ trần), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (từ trần) nhận quà của tỉnh tại điểm 2.1 khoản 2, đồng thời đối tượng này cũng là người có công thuộc nhóm đối tượng còn lại được nhận quà của tỉnh cùng tại điểm 2.1 khoản 2 nêu trên thì được nhận thêm 01 suất quà của tỉnh.

+ Trường hợp đối tượng thuộc diện được nhận quà của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm tại khoản 1 thì không thuộc diện nhận quà của tỉnh, trừ trường hợp sau:

Đại diện thân nhân liệt sĩ và Người thờ cúng liệt sĩ (thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm) đồng thời đối tượng này cũng là người có công thuộc nhóm đối tượng được nhận quà của tỉnh tại điểm 2.1 khoản 2, thì ngoài suất quà tặng của Chủ tịch nước và được địa phương hỗ trợ thêm đã nhận, được nhận thêm 01 suất quà của tỉnh.  

- Trường hợp hộ nghèo có thành viên của hộ đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng, thì được hưởng đồng thời 03 suất trợ cấp (suất cho hộ nghèo, suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp người có công hằng tháng và suất cho thành viên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng)....

II. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính: Ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với mức chi là 300.000 đồng/người.

    Phòng TC-HCSN


Đang online: 5
Hôm nay: 1755
Đã truy cập: 1189090