xem chi tiet - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Một số điểm lưu ý sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Ngày 23-02-2021

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSCL) thành công ty cổ phần (CTCP) có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 đã nêu rõ các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất của các đơn vị này.

Theo đó, ĐVSNCL phải xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với: Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố; và lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn về phương án sử dụng đất đối với ĐVSNCL thực hiện chuyển đổi thành CTCP. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất sau chuyển đổi các ĐVSNCL. Trường hợp sau khi chuyển đổi, CTCP không còn nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích khi chuyển đổi thì xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về hình thức sử dụng đất của ĐVSNCL chuyển đổi, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP nêu rõ, đối với diện tích đất ĐVSNCL đang thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm thì tiếp tục được thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm.

Đối với diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do ĐVSNCL nhận chuyển nhượng thì ĐVSNCL chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Tài liệu tham khảo: Nghị định số 150/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2020)

Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 2
Hôm nay: 377
Đã truy cập: 124147