xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chính trị, tư tưởng về vận dụng nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững

Ngày 21-12-2022


Đang online: 3
Hôm nay: 1653
Đã truy cập: 1188989