xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Hướng dẫn Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 08-09-2022

Biểu mẫuĐang online: 3
Hôm nay: 1538
Đã truy cập: 1188874