xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tổ chức phiên giải trình

Ngày 21-09-2022

Sáng ngày 14/9/2022, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức Phiên giải trình về thực trạng và giải pháp công tác quản lý quy hoạch và trật tự đô thị. Dự phiên giải trình có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; ông Mai Lý Tưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ.