xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 46/STC-QLGCSDN ngày 07/01/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 11-01-2022

Công văn 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV BTC.pdf_20220111153814.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 1675
Đã truy cập: 1189011