xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 3887/STC-QLGCSDN ngày 31/12/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày 04-01-2022

Thông tư số 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của Bộ Tài chính: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. T12.2021 Thong tu so 119 cua Bo tai chinh.pdf_20220104084944.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 722
Đã truy cập: 445541