xem chi tiet - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Công văn số 367/STC-QLGCSDN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 03-02-2021

Chi tiết xem tại tập tin đính kém bên dưới

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 04.2021TT-BTC.PDF_20210203134932.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 124151