xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 362/STC-QLGCSDN ngày 10/02/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai thực Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 23-02-2023

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach so 23 cua UBND tinh giam sat nam 2023.pdf_20230223141126.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1498
Đã truy cập: 1188834