xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 1968/STC-TCĐT ngày 08/7/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 08-07-2021

Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tại trợ nước ngoài.

Xem chi tiết Thông tư số 48/2021/TT-BTC tại tập tin đính kèm


Đang online: 1
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 257880