xem chi tiet - Sở Tài chính

 

Công văn số 1884/STC-QLGCSDN ngày 02/07/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 02-07-2021

Chi tiết xem tại mục VĂN BẢN - VĂN BẢN PHÁP QUY - QUẢN LÝ GIÁ CÔNG SẢN VÀ DOANH NGHIỆP hoặc tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong tu 46-BTC.pdf_20210702133249.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 257967