xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Đại hội công đoàn Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành lần thư VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 17-03-2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 239/KH-LĐLĐ ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2023-2028 và thực hiện Kế hoạch số 148/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 09 tháng 3 năm 2023 tại phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028.