xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Đại hội Chi bộ IV lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2025 (Phòng Quản lý ngân sách) thành công tốt đẹp

Ngày 28-09-2022

Chiều ngày 12/9/2022, Chi bộ IV đã tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; quyết tâm xây dựng Chi bộ IV trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến tham dự Đại hội, Đảng ủy Sở Tài chính có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Đảng ủy và Tập thế Chi bộ IV

Báo cáo tại Đại hội, thay mặt Chi bộ, đồng chí Lý Thị Hồng Chi – Phó Bí thư Chi bộ IV đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách địa phương 34.841 tỷ đồng, tăng 8,19% so với dự toán giao (34.841 tỷ đồng/32.203 tỷ đồng, trong đó: năm 2020 là 10.747 tỷ đồng, tăng 10,57% so với dự toán giao; năm 2021 là 10.420 tỷ đồng, tăng 3,51% so với dự toán giao; dự kiến năm 2022 là 12.674 tỷ đồng, tăng 10,69% so với dự toán giao). Trong đó, thu nội địa 13.120 tỷ đồng, tăng 11,01% so với dự toán giao (13.120 tỷ đồng/11.819 tỷ đồng, trong đó: năm 2020 là 3.792 tỷ đồng, tăng 14,42% so với dự toán giao; năm 2021 là 4.439 tỷ đồng, tăng 5,56% so với dự toán giao, dự kiến năm 2022 là 4.889 tỷ đồng, tăng 13,70% dự toán giao).

- Tổng chi ngân sách địa phương 30.907 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán giao (30.907 tỷ đồng/29.436 tỷ đồng, trong đó: năm 2020 là 9.602 tỷ đồng, tăng 2,86% so với dự toán giao; năm 2021 là 9.753 tỷ đồng, tăng 0,57% so với dự toán giao; dự kiến năm 2022 là 11.552 tỷ đồng, tăng 11,04% dự toán giao).

Mặt khác, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn của đơn vị. Chi bộ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên của đảng viên, đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và kiểm điểm đánh giá đảng viên hàng năm của chi bộ. Chi bộ thường xuyên quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đảng viên; động viên đảng viên nêu cao tinh thần phục vụ, không ngừng học tập nhằm nâng cao kiến thức và năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc để đạt hiệu suất công tác ngày càng cao hơn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, công chức. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, trong khi đó khối lượng công việc chuyên môn rất nhiều, thường xuyên thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo nên có ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt Chi bộ, việc sinh hoạt định kì và sinh hoạt chuyên đề chưa thật sự phong phú về nội dung và hình thức.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính chúc mừng những kết quả Chi bộ IV đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, trong nhiệm kỳ tiếp theo, bên cạnh việc phát huy kết quả đó, Chi bộ cần sâu sát các vấn đề sau: Một là, phải xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tổng hợp tham mưu lĩnh vực tài chính – ngân sách, cần có sự thống nhất cao trong Chi uỷ, trong Chi bộ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo; Hai là, đổi mới sinh hoạt chi bộ thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, với đặc thù của đơn vị, tránh hình thức.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí Ngô Hồng Nghiệp, Lý Thị Hồng Chi và Danh Thanh Hải; Trong đó, đồng chí Ngô Hồng Nghiệp tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lý Thị Hồng Chi giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể công chức, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 5
Hôm nay: 1557
Đã truy cập: 1188893