xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Ủy ban bầu cử thành phố Vị Thanh công bố tổ chuyên viên và 4 tiểu ban phục vụ bầu cử.

Ngày 23-02-2021

Ngày 22/2/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Vị Thanh công bố tổ chuyên viên và 3 tiểu ban phục vụ bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chuyên viên phục vụ bầu cử gồm có 33 thành viên, do ông Trần Minh Sang - Trưởng phòng Nội vụ làm tổ trưởng. Các tiểu ban gồm, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19. Tổ chuyên viên và các tiểu ban được thành lập nhằm phát huy vai trò nhiệm vụ của ngành chức năng phục vụ tốt cuộc bầu cử lần này. Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố được đặt tại phòng Nội vụ thành phố, thường trực Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo đặt tại Thanh tra thành phố và 2 đơn vị trên có trụ sở tại: Trung tâm hành chính thành phố - số 01 quốc lộ 61C khu vực 6 phường III.

Tại Hội nghị, Ông Đàm Văn Xám - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị Phòng Nội vụ thành phố, UBND phường, xã và các đơn vị có liên quan lập dự trù kinh phí phục vụ bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biệu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản quy định hiện hành gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí theo quy định./.

  Nguyễn Trường Thịnh – Phòng TCKH Tp. Vị Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 124230