xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Triển khai về việc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc Sở

Ngày 12-09-2022

Thực hiện triển khai Kế hoạch số 23/KH-STC ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và Thông báo số 238/TB-STC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Tài chính đã triển khai kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tham dự gồm có: Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Trần Văn Đúng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý giá công - sản và doanh nghiệp, Ông Kha Giai Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý giá công - sản và doanh nghiệp, cùng các thành phần đoàn kiểm tra. Đại diện Sở Y tế: Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở; cùng Lãnh đạo và kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.