xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Triển khai thực hiện kiểm tra giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 03-02-2021

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.