xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021

Ngày 04-10-2022

Theo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022 đạt 398.237 tỷ đồng, bằng 78% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: thu nội địa đạt 103% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 203% dự toán.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Nguyên nhân tăng thu NSNN, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, chỉ đạo của UBND huyện, Sở Tài chính đã chủ động bám sát tình hình, tham mưu hoặc phối hợp với các đơn vị tháo gỡ kịp thời, đồng bộ các giải pháp chính sách tài chính nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển.

Đồng thời, phối hợp cơ quan Thuế, tăng cường các biện pháp quản lý thu, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thương mại, chống thất thu,... Qua đó, góp phần tăng thu cho NSNN.

Chi NSNN, tổng chi NSNN 9 tháng đạt 347.117 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 88% dự toán; chi thường xuyên đạt 63% dự toán.

Chi NSNN 9 tháng năm 2022 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.

Phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục tồn tại trong thời gian qua, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy đặt ra 3 mục tiêu trọng tâm để thực hiện thành công nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước quý IV năm 2022.

Cụ thể, một là, điều hành chính sách tài chính linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ khác, thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình cấp thẩm quyền và triển khai kịp thời các chính sách thu, chi ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh,...phát sinh.

Hai là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Ba là, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Thủy


Đang online: 3
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 1000882