xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 12 năm 2020

Ngày 26-01-2021

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là 3.195.123 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn năm 2020 là 3.729.677 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 673.635 triệu đồng), đạt 85,67% so với dự toán được giao.

Mặc dù, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt để chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra (giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100%).

Kết quả giải ngân của Tỉnh còn thấp là do những nguyên nhân sau:

(1) Một số dự án lớn vướng mắc về thủ tục đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến chậm giao mặt bằng thi công.

(2) Vốn chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 là 61,840 tỷ đồng, do mới được phân bổ cho các dự án khởi công mới, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ nên chưa có khối lượng giải ngân. Vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương là 26,505 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất là 62.182 triệu đồng, do mới phân bổ, địa phương đang thực hiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán nên tỷ lệ giải ngân chung của Tỉnh còn thấp.

(3) Năm 2020 là năm cuối triển khai Kế hoạch trung hạn 2016 – 2020, Tỉnh triển khai nhiều dự án khởi công mới. Đối với các dự án được đầu tư từ nguồn thu vượt ngoài kế hoạch trung hạn hầu hết bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt dẫn đến thừa vốn nên phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nhiều lần trong năm.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2020 (nghĩa là Tỉnh cần giải ngân hết số vốn còn lại là 534.554 triệu đồng) thì các chủ đầu tư cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 473/UBND-NCTH ngày 18 tháng 3 năm 2020 v việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, bám sát Chương trình hành động số 1734/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Thông báo kết luận số 28-TB/VPTU ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại buổi làm việc với các tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, cụ thể:

(1) Quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020. Đối với các chủ đầu tư, thủ trưởng các đơn vị được giao vốn có tỷ lệ giải ngân thấp xem xét, làm rõ trách nhiệm. Cố gắng giải ngân tối đa nguồn vốn của năm 2020 đến hết ngày 31/01/2021. Ngoài ra, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải đi đôi với chất lượng của công trình, dự án, không vì đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình, dự án.

(2) Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ theo dõi để thực hiện công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chủ đầu tư, thủ trưởng các đơn vị cuối năm 2020 gắn với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo vốn đầu tư công. Khẩn trương tham mưu kiện toàn tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh.

(3) Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo: Điều hành linh hoạt kế hoạch vốn từ nay đến cuối năm để tăng tỷ lệ giải ngân tối đa có thể; Giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, để sớm triển khai các dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đổi mới quy trình giao vốn, điều chuyển vốn, quy trình triển khai dự án; Cơ cấu lại bộ máy thực thi công tác giải phóng mặt bằng để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

(4) Đối với các tổ công tác giải ngân, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công như: Thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.

(5) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập danh sách phân loại dự án theo các nhóm: Thời gian giao kế hoạch vốn (giao trước tháng 6, giao từ tháng 6 đến tháng 9 và giao từ tháng 9 đến nay); theo nguồn vốn (vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương; vốn chuẩn bị đầu tư); do vướng giải ngân mặt bằng, quy trình trình hồ sơ thủ tục, …. báo cáo Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

(6) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang phối hợp và chỉ đạo hệ thống ngành trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư quyết toán trong thời gian sớm nhất.

(7) Nghiên cứu trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đánh giá năng lực các chủ đầu tư và năng lực các nhà thầu, chấm dứt tình trạng giao cho những nhà thầu thiếu trách nhiệm, năng lực yếu; hạn chế việc một nhà thầu thực hiện nhiều công trình trong cùng một thời điểm.

Người viết: Lâm Thành Định - Phòng Tài chính đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 124215