xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Tình hình giá cả thị trường tháng 05/2020 và phương hướng tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-06-2020

Chi tiết xem tại 

 - Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 05 và phương hướng tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 - Phụ lục đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. PhulucGCTTthang5.xls_20200610090929.xls
2. T6.BCthang05.pdf_20200610090929.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 450
Đã truy cập: 124219