xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Thực hiện thảo luận dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A

Ngày 12-11-2020

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020, vừa qua ngày 06/9/2020 và ngày 10/9/2020 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A đã phối hợp với Chi cục thuế khu vực IV tiến hành thảo luận dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thành phần tham dự gồm có: ông Nguyễn Hữu Hạnh - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực IV, cùng tham dự gồm có các đồng chí phụ trách chuyên môn chi cục thuế và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, và đặc biệt có mời đại diện HĐND huyện giám sát buổi thảo luận là ông Nguyễn Công Bằng - Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2020, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Chi cục thuế khu vực IV tiến hành rà soát các chỉ tiêu và đưa đến thống nhất thảo luận dự toán thu – chi năm 2021.

Về thu ngân sách có giảm ở một số chỉ tiêu so với năm 2020 cụ thể như phần lệ phí trước bạ nhà đất và thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

Về chi ngân sách do kéo dài thêm thời kỳ ổn định ngân sách nên tiếp tục bố trí dự toán như năm 2020.

 Qua buổi thảo luận thì tất cả các đơn vị đều thống nhất và đồng tình cao về nhiệm vụ thu – chi ngân sách được giao.

Description: D:\HOÀNG XUYÊN\BÀI SƯU TẤM - TIN BÀI\giao dự toán.jpg

Quảng cảnh buổi giao dự toán cho đơn vị xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

Đồng chí Nguyễn Công Bằng đánh giá cao công tác thảo luận dự toán năm 2021 của các đơn vị, từ khâu chuẩn bị dự toán đến khâu thảo luận dự toán đều được thực hiện nghiêm túc. Đối với kết quả thảo luận dự toán thu - chi năm 2021 đề nghị UBND báo cáo HĐND cùng cấp thực hiện phân bổ và giao dự toán đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành A


Đang online: 1
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 257861