xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô

Ngày 24-09-2020

1. THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Hậu Gian

Địa chỉ: Số 01 đường Hòa Bình, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Địa chỉ: Số 37 Trần Thủ Độ, khu vực 4, phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Số điện thoại: 0293 3583 939

3. THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 12/10/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam


 

STT

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

NƠI CÓ TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

GHI CHÚ

1

xe TOYOTA COROLLA biển số 95A-0568

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang

180,000,000 VNĐ

36,000,000 VNĐ

 

2

xe TOYOTA AE111 biển số 95A-0106

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

90,000,000 VNĐ

18,000,000 VNĐ

 

3

xe FORD LASER LXI biển số 95A-0034

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

90,000,000 VNĐ

18,000,000 VNĐ

 

4

xe TOYOTA COROLLA biển số 95A-002.88

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

180,000,000 VNĐ

36,000,000 VNĐ

 

5

xe TOYOTA ZACE biển số 95A-0049

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

95,000,000 VNĐ

19,000,000 VNĐ

 

6

xe MITSUBISHI JOLIE biển số 95A-002.56 (Biển số cũ 95A-0177)

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

100,000,000 VNĐ

20,000,000 VNĐ

 

7

xe FORD LASER biển số 95A-002.10

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

80,000,000 VNĐ

16,000,000 VNĐ

 

8

xe TOYOTA COROLLA biển số 95A-0270

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

96,000,000 VNĐ

19,200,000 VNĐ

 

9

xe MITSUBISHI JOLIE biển số 95A-002.49

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

100,000,000 VNĐ

20,000,000 VNĐ

 

10

xe MITSUBISHI PAJERO biển số 95A-2299

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

95,000,000 VNĐ

19,000,000 VNĐ

 

11

xe TOYOTA ZACE biển số 95A-0180

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

120,000,000 VNĐ

24,000,000 VNĐ

 

12

xe FORD TRANSIT biển số 95A-0097 (Mất đăng ký xe)

 

Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang.

35,000,000 VNĐ

7,000,000 VNĐ

 


 

4. Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá07:00 23/09/2020, thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 09/10/2020

5. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 17h00 ngày 09/10/2020 tại Văn phòng Công ty.

 - Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty.

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

- Tài khoản số: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.


6. Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước07:00 23/09/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 09/10/2020

Người sưu tầm: Minh Sự (TT.DVTC)

Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn

Chi tiết thông báo được đính kèm bên dưới

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ_0001.pdf_20200924145131.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 181
Đã truy cập: 257994