xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Thành phố Vị Thanh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 các phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Ngày 13-07-2021

Từ ngày 05 - 12/7/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh cùng Đoàn kiểm tra của Thành ủy Vị Thanh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 các phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Description: F:\STC\2021\Tin tức đăng web\T07\13\Quang canh KTXH Tan Tien.jpg

Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 của 09/09 phường, xã (chưa bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 78,25% dự toán giao, tương ứng số tiền 33,458 tỷ đồng/42,756 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của 09/09 đơn vị phường, xã đều đạt từ 50% dự toán giao trở lên, trong đó có 01 đơn vị vượt dự toán giao (Phường V: 16,000 tỷ đồng/10,093 tỷ đồng, đạt 158,53%) và 02 đơn vị đạt trên 60% (Phường VII: 2,560 tỷ đồng/4,034 tỷ đồng, đạt 63,64% và xã Tân Tiến: 0,952 tỷ đồng/1,496 tỷ đồng, đạt 63,64%).

Nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán được giao. Đối với kinh phí phòng chống Covid-19 tại UBND phường, xã sử dụng 50% dự phòng ngân sách phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị phường, xã. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 02 chỉ tiêu thu tại các đơn vị còn đạt thấp (Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 31,41% và Phí lệ phí 22,95%). Thời gian tới, đề nghị các đơn vị quan tâm đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt công tác thu thuế, đảm bảo hoàn thành dự toán giao và đảm bảo nhiệm vụ chi. Đồng thời, đảm bảo kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương và trình thành phố hỗ trợ sau khi thực hiện hết nguồn lực tại địa phương./.

Trường Thịnh - Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp. Vị Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 257960