xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Thành phố Ngã Bảy hoàn thành Đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 10-03-2023

Đến nay, 100% Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố.

tải xuống.jpg

Quang cảnh Đại hội Công đoàn của một Công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Ngã Bảy

         

          Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy, 56/56 Công đoàn cơ sở ở thành phố đều chuẩn bị chu đáo và tổ chức Đại hội theo đúng nội dung hướng dẫn, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023-2028 đảm bảo đúng đề án nhân sự, trong đó chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở phải là vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc cấp uỷ đảng bộ, chi bộ theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy. Được biết, để tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành uỷ Ngã Bảy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 06/4/2022 về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong thành phố, tiến tới Đại hội XI công đoàn tỉnh Hậu Giang, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội theo đúng quy định và hướng dẫn của trên. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tiến tới Đại hội đại biểu công đoàn thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào tháng 05/2023.

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp. Ngã Bảy


Đang online: 4
Hôm nay: 1759
Đã truy cập: 1189094