xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Tham gia Cuộc thi “Giải báo chí về thông tin đối ngoại” và “Giải báo chí tuyên truyền viết về an toàn giao thông” năm 2020

Ngày 03-09-2020

Kính gửi:

                                    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang;

                                    - Báo Hậu Giang;

                                    - Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang;

                                    - Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương;

                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                                    - Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

 Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về việc tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2020; Kế hoạch phối hợp số 115/KHPH-STTTT-BATGT ngày 11/02/2020 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị Hội Nhà báo tỉnh; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh; Ban Biên tập Website của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng và gửi bài dự thi Giải báo chí về thông tin đối ngoại” và “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2020 đúng thời gian quy định (Thể lệ 02 Cuộc thi đăng tải tại địa chỉ: http://tttt.haugiang.gov.vn/mục Thông cáo báo chí).


Đang online: 1
Hôm nay: 62
Đã truy cập: 257875