xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Sơ kết tình hình thực hiện vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, trung hạn 2021 -2025 huyện Châu Thành.

Ngày 30-10-2020

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, ông Đỗ Văn Lô, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện có buổi làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn 2021 -2025 huyện Châu Thành.

Ông Đỗ Văn Lô - PCT. Thường Trực UBND tại Hội trường II UBND huyện

Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch:  Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 huyện được phân bổ đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 là 126.438 triệu đồng cho 96 công trình, trong đó: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là 122.408 triệu đồng (56 công trình), vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 là 7.549 triệu đồng (40 công trình). Đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 huyện thực hiện giải ngân với tổng số tiền: 114.584 triệu đồng, đạt 85,52% kế hoạch. Trong đó: giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là 108.395 triệu đồng, đạt 85,73% kế hoạch, vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 là 6.189 triệu đồng, đạt 81,98% kế hoạch.

Công tác đấu thầu, đã phê duyệt 50 gói thầu (39 chỉ định thầu, 04 đấu thầu cạnh tranh và 07 đấu thầu qua mạng), với giá trị gói thầu được duyệt là 25.250 triệu đồng, tiết kiệm 1.100 triệu đồng so với tổng giá trị đề xuất là 26.350 triệu đồng, theo kế hoạch đấu thầu qua mạng của huyện đến nay đạt 64% kế hoạch (được 07/11 gói thầu).

Tình hình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có 10 dự án hoàn thành của chủ đầu tư trình thẩm tra, quyết toán; đã phê duyệt quyết toán 05 dự án với tổng giá trị quyết toán là 2.838 triệu đồng, còn lại 05 dự án đang thẩm tra, do chờ bổ sung hồ sơ.

 Công tác tất toán dự án đã quyết toán, hiện nay huyện còn 05 dự án chưa tất toán do còn nợ khối lượng công trình với tổng số tiền là 250 triệu đồng, dự kiến tỉnh sẽ cấp những tháng cuối năm 2020 huyện sẽ thực hiện đạt 100% công trình đủ điều kiện tất toán trong năm nay.

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025 huyện Châu Thành: Đối với Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, huyện cũng được tỉnh bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư 21 công trình, với tổng số tiền 1.630 triệu đồng, để thực hiện các  bước đầu tư theo Luật đầu tư công; Kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025, đang chờ tỉnh thông qua.

Qua báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch, ý kiến các ngành, ông Đỗ Văn Lô, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá những kết quả đã được trong việc thực hiện vốn công tư công 10 tháng năm 2020 của huyện. Đồng thời, yêu cầu phòng Tài chính – Kê hoạch phối hợp các ngành chuyên môn, đơn vị chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020, theo chỉ đạo của tỉnh, phấn đấu trong tháng 11 phải đạt từ 95% vốn KH trở lên và chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp tham mưu kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo kịp thời; kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 sớm nhất để thông qua Ban thường vụ trong tháng tới.

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành


Đang online: 1
Hôm nay: 38
Đã truy cập: 257851