xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Sở Tài chính thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 20-01-2023

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-STC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023; Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nội dung kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.