xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Quy định về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành

Ngày 20-01-2021

Ngày 16 tháng 01 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/QĐ-TTg  về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

            Nội dung Quyết định quy định Các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2021.

Lê Thị Kim Ngân -  Phòng TC-HCSN

Trích nguồn: Quyết định 72/QĐ-TTg


Đang online: 1
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 124156