xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh làm việc với các đơn vị về kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 12-07-2021

Thực hiện Công văn 858/UBND-NCTH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cửa ngõ ra, vào Tỉnh và Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 09/7/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch có buổi làm việc với Phòng Y tế, Trung tâm y tế thành phố và các Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Thừa Ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua nội dung về chế độ, định mức phụ cấp cho người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Trưởng phòng Y tế nhanh chóng lập thủ tục rút dự toán tại KBNN để thực hiện chi trả ngay, đợt này thành phố duyệt trên 500 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra công tác chi trả./.


Đang online: 1
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 257920