xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Kiểm tra giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Ngày 09-02-2021

Ngày 05/02/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh tham gia cùng đoàn tỉnh kiểm tra giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sưu năm 2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh

Tại thành phố Vị Thanh, đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Trường Thịnh - Phòng Kế hoạch Thành phố Vị Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 124170