xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Hợp tác xã Lộc Phát, khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh được Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang chọn làm điểm khởi động phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và trao nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Ngày 22-02-2021

Hợp tác xã Lộc Phát, khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh được Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang chọn làm điểm khởi động phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và trao nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Description: D:\STC\2021\Tin tức đăng web\T02\22\HTX Loc Phat.jpg

Sáng ngày 19/02/2021, tại HTX Lộc Phát, khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh. Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang tổ chức khởi động phong trào kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021 và trao nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Hậu Giang.

Tham dự buổi khởi động gồm: Ban lãnh đạo Liên minh HTX, các phòng chuyên môn thuộc Liên minh HTX; Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Lãnh đạo UBND thành phố; Lãnh đạo UBND phường VII và Thành viên HTX Lộc Phát. Tại buổi khởi động: Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang trao vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã cho HTX Lộc Phát với số tiền 900.000.000 đồng. Hiện tại, HTX Lộc Phát có vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng với 15 thành viên. Đồng thời, mong HĐQT và thành viên HTX tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đạt nhiều kết quả./.

Trường Thịnh - Phòng TCKH TP. Vị Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 462
Đã truy cập: 124231