xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Hội nghị trực tuyến về Giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 28-12-2021

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại Phòng họp số 03 của UBND tỉnh Hậu Giang, Đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cùng tham dự Hội nghị trực tuyến về giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.