xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 20-10-2020

Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-HĐ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai 03 văn bản luật và 01 Nghị định gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu Đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo Ban pháp chế, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể huyện; Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Tài chính - Kế toán các xã/thị trấn.

Description: C:\Users\Admin\Pictures\trienkhai.jpg

Đ/c Nguyễn Công Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật huyện thuộc Tòa án nhân dân huyện triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện triển khai Luật Doanh nghiệp; Phòng Tư pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.  Đây là các văn bản pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, đối với Luật Doanh nghiệp mới này tăng 05 Điều so với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đồng thời, Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty và điều khoản chuyển tiếp.

Qua Hội nghị đã góp phần giúp các đại biểu tiếp cận và áp dụng pháp luật được thuận lợi, chính xác, đồng thời là căn cứ để các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả./.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành A


Đang online: 1
Hôm nay: 32
Đã truy cập: 257845