xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 28-12-2021

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã; Trần Diễm Thúy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Huỳnh Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã; Lãnh đạo một số ngành chức năng; Bí thư và Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua các Quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Giao kế hoạch đầu tư công năm 2022; Giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước thị xã Long Mỹ năm 2022 cho các đơn vị dự toán và UBND xã, phường.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Các giải pháp, biện pháp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn của địa phương; giải pháp tăng cường thu, chống thất thu ngân sách năm 2022…trong điều kiện đại dịch covid-19 còn phức tạp.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tiến Danh nhấn mạnh: Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, dự toán ngân sách đảm bảo hiện phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ.


Đang online: 4
Hôm nay: 1630
Đã truy cập: 1188966