xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Giám sát công tác tham mưu giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giao dự toán ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách; giao kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021

Ngày 22-02-2021

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả công tác tham mưu UBND:

- Chỉ tiêu kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021 được giao cho các đơn vị đúng theo quy định.

- Đối với quyết toán ngân sách năm 2020, phòng Tài chính - Kế hoạch đang rà soát, đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách với các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đối chiếu số liệu phục vụ công tác chuyển nguồn ngân sách và lập báo cáo quyết toán theo quy định.

Phát biểu tại buổi giám sát, Ông Nguyễn Tấn Sơn - PCT HĐND thành phố đánh giá cao kết quả tham mưu UBND thành phố trong quản lý, điều hành ngân sách của phòng Tài chính - Kế hoạch. Đồng thời, đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch trên cơ sở những kết quả đạt được tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt: công tác điều hành thu - chi ngân sách, công khai ngân sách và lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt quyết toán theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắt, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với kế toán các đơn vị./.

Trường Thịnh - Phòng TCKH Tp. Vị Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 124228