xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số triển khai thực hiện Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày 14-10-2021

Sở Tài chính nhận được Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TT 85 BTC_0001.pdf_20211014090241.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 2089
Đã truy cập: 1191892