xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 945/STC-QLGCSDN ngày 14/4/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 15-04-2022

Đính kèm tại Thông tư số 24/2022/TT-BTC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong tu 24 cua Bo Tai chinh.pdf_20220415134627.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1235
Đã truy cập: 699964