xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 721/STC-QLGCSDN ngày 24/3/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 15/3/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 25-03-2022

Chi tiết xem tại văn bản đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong tu so 18 cua Bo Tai chinh.pdf_20220325084520.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1169
Đã truy cập: 699898