xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 3426/STC-QLGCSDN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ

Ngày 24-11-2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Đính kèm Nghị định số 102/2021/NĐ-CP 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Nghi dinh so 102_2021_ND-CP_16112021-signed.pdf_20211124100911.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1806
Đã truy cập: 1189141