xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 2957/STC-HCSN ngày 13/10/2021 của Sở Tài chính V/v triển khai Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 13-10-2021

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

Đính kèm Thông tư số 83/2021/TT-BTC


Đang online: 5
Hôm nay: 1591
Đã truy cập: 1188927