xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 2805/STC-QLGCSDN ngày 28/9/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 28-09-2021

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. T09.2021 Thong tu 77 cua Bo Tai chinh.PDF_20210928143433.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1649
Đã truy cập: 1188985