xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn số 2486/STC-QLGCSDN ngày 19 tháng 08 năm 2020 về việc triển khai Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27-08-2020

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 22_2020_QD-TTg_10082020-signed.pdf_20200820081949.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 257855