xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công văn 1330/STC-HCSN ngày 25/5/2022 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2022/TT-BTC

Ngày 27-05-2022

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28_17052022_165615.pdf_20220527141402.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 2661
Đã truy cập: 788099