xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 19-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán tính đến đến ngày 30/8/2022 là: 23 dự án, tăng so với tháng trước 02 dự án. Trong đó:

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 12 dự án, tăng so với tháng trước 02 dự án.

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 11 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

1

1

2

Văn phòng UBND tỉnh

0

1

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

3

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

8

6

5

Thành phố Vị Thanh

2

0

6

Huyện Vị Thủy

1

0

(Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc 01 02..xlsx_20220919152826.xlsx

Đang online: 4
Hôm nay: 1683
Đã truy cập: 886101