xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 10-03-2023

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán tính đến đến ngày 28/02/2023 là: 13 dự án, giảm so với tháng trước 03 dự án. Trong đó:

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 09 dự án, tăng so với tháng trước 01 dự án.

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 04 dự án, giảm so với tháng trước 04 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

0

3

2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

2

1

3

Huyện Vị Thủy

1

0

4

Huyện Phụng Hiệp

1

0

5

Thành phố Ngã Bảy

5

0

 (Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BAI DANG TIN TRANG WEB THANG 03.2023.xlsx_20230310093030.xlsx

Đang online: 4
Hôm nay: 1722
Đã truy cập: 1189057