xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ngày 07-03-2023

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 3 năm 2023 tại phòng họp Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 80/QĐ-STC ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Minh Vương - Trưởng đoàn thanh tra thông qua Quyết định số 80/QĐ- STC

Thành phần tham dự gồm có: Ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; ông Huỳnh Văn Khởi, Chánh Thanh tra Sở; ông Lê Minh Vương, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra. Đại diện Sở Y tế: Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang; bà Phan Nhã Quyên, Kế toán trưởng – Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ: ông Huỳnh Định Cường, Giám đốc; ông Đặng Hoàng Khôi, Phó Giám đốc; ông Trần Văn Mới, Phó Giám đốc; ông Phạm Đình Chấn, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính - Kế toán; ông Nguyễn Thanh Tồng, Kế toán trưởng, cùng các đồng chí là Trưởng các Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu vực.

Trong buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định thanh tra đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc đối với đơn vị được thanh tra. Ông Diệp Minh Tuấn phát biểu “Đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch hằng năm và chỉ đạo đoàn thanh tra làm việc theo đúng quy trình thanh tra nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị”.

Đoàn thanh tra tiến hành làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ từ ngày 07/3/2023./.

Thanh tra Sở


Đang online: 2
Hôm nay: 1639
Đã truy cập: 1188975