xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Ngày 02-07-2021

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021 tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 289/QĐ-STC ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc.

Ông Huỳnh Văn Khởi  đang công bố Quyết định thanh tra

Ông Lê Phước Thái đang phát biểu tại cuộc họp

     Thành phần tham dự gồm có: Đại diện Sở Tài chính là ông Lê Phước Thái: Giám đốc Sở; ông Huỳnh Văn Khởi: Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn; Ông Trần Học Tiến: Chánh Văn phòng Sở  - Giám sát và các thành viên Đoàn thanh tra. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang là bà Nguyễn Thị Lý Phó Giám đốc; bà Huỳnh Thị Kim Nga – Phó Chánh Văn phòng; bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Kế toán trưởng; cùng đại diện Lãnh đạo và kế toán các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Thư viện; Bảo tàng.

Trong buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định thanh tra đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc đối với đơn vị được thanh tra. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính ông Lê Phước Thái phát biểu đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch hằng năm và chỉ đạo đoàn thanh tra làm việc theo đúng quy trình thanh tra nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành làm việc tại đơn vị được thanh tra từ ngày 05/7/2021./.

 Lê Kim Phụng - Thanh tra Sở


Đang online: 1
Hôm nay: 178
Đã truy cập: 257991